Acura CL Integra NSX RL RSX TL TSX 2001-2006

Piston & Ring Specifications

Print

PISTON AND RING SPECIFICATIONS
20011.8B18B1/A0.0004-0.0080-0.0160-0.0080-0.0018-0.0018-NA
      0.00160.0140.0220.020.00280.0026
  1.8B18C1/B0.0004-0.0080-0.0160-0.0080-0.0018-0.0018-NA
      0.00160.0140.0220.020.00280.0026
  3C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.0160.020.0280.00220.0022
  3J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.0120.020.0280.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.0020.0160.0220.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
5All measurements are given in inches.
PISTON AND RING SPECIFICATIONS
20022K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.0220.0260.00240.0022
  2K20A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.0260.0280.00260.0028
  3C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.0160.020.0280.00220.0022
  3J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.0120.020.0280.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.0020.0160.0220.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
5All measurements are given in inches.
PISTON AND RING SPECIFICATIONS
20032K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.0220.0260.00240.0022
  2K20A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.0260.0280.00260.0028
  3C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.0160.020.0280.00220.0022
  3J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.0120.020.0280.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.0020.0160.0220.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
5All measurements are given in inches.
PISTON AND RING SPECIFICATIONS
20042K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.0220.0260.00240.0022
  2K20A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.0260.0280.00260.0028
  2.4K24A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0018-0.0016-NA
      0.00160.00140.0260.0280.00280.0026
  3C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.0160.020.0280.00220.0022
  3J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.0120.020.0280.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.0140.0220.0280.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.0020.0160.0220.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
5All measurements are given in inches.
PISTON AND RING SPECIFICATIONS

all measurements are given in inches
20011.8B18B1/A0.0004-0.0080-0.0160-0.0080-0.0018-0.0018-NA
      0.00160.01400.02200.02000.00280.0026
  1.8B18C1/B0.0004-0.0080-0.0160-0.0080-0.0018-0.0018-NA
      0.00160.01400.02200.02000.00280.0026
  3.0C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.01600.02000.02800.00220.0022
  3.0J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.01200.02000.02800.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.00200.01600.02200.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
PISTON AND RING SPECIFICATIONS

all measurements are given in inches
20022.0K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.02200.02600.00240.0022
  2.0K20A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.02600.02800.00260.0028
  3.0C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.01600.02000.02800.00220.0022
  3.0J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.01200.02000.02800.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.00200.01600.02200.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
PISTON AND RING SPECIFICATIONS

all measurements are given in inches
20032.0K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.02200.02600.00240.0022
  2.0K20A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.02600.02800.00260.0028
  3.0C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.01600.02000.02800.00220.0022
  3.0J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.01200.02000.02800.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.00200.01600.02200.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
PISTON AND RING SPECIFICATIONS

all measurements are given in inches
20042.0K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.02200.02600.00240.0022
  2.0K20A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.02600.02800.00260.0028
  2.4K24A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0018-0.0016-NA
      0.00160.00140.02600.02800.00280.0026
  3.0C30A1/NA10.0002-0.0100-0.0140-0.0080-0.0012-0.0012-NA
      0.00140.01600.02000.02800.00220.0022
  3.0J30A1/YA20.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00250.0022
  3.2C32B1/NA20.0002-0.0080-0.0140-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.00120.01200.02000.02800.00260.0024
  3.2J32A1/UA50.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.2J32A2/YA40.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0014-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00240.0022
  3.5C35A1/KA0.0010-0.0100-0.0160--0.0022-0.0012-NA
      0.00200.01600.02200.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
PISTON AND RING SPECIFICATIONS

all measurements are given in inches
20052.0K20A30.0008-0.0080-0.0160-0.0100-0.0014-0.0012-NA
      0.00160.00140.02200.02600.00240.0022
  2.0K20Z10.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0016-0.0018-NA
      0.00160.00140.02600.02800.00260.0028
  2.4K24A20.0008-0.0080-0.0200-0.0080-0.0018-0.0016-NA
      0.00160.00140.02600.02800.00280.0026
  3.2J32A30.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0022-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00310.0022
  3.5J35A80.0006-0.0080-0.0160-0.0080-0.0022-0.0012-NA
      0.001600.01400.02200.02800.00310.0022
1NA; Not Applicable
2- DB7: 4 door
3- DB8: 4 door
4- RIKEN: 0.0080-0.0280 inches
 
label.common.footer.alt.autozoneLogo