Kia_Sephia_Rio_Spectra_Optima_1998-2006

Kia (3 of 4)

PrintClick image to see an enlarged view

Fig. TEST EQUIPMENT (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TEST EQUIPMENT (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. THIN INSULATION WIRE (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TROUBLESHOOTING TESTS (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TROUBLESHOOTING TESTS (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TROUBLESHOOTING TESTS (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TROUBLESHOOTING TESTS (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TROUBLESHOOTING TESTS (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. TROUBLESHOOTING TESTS (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. WIRING COLOR CODES (2000)Click image to see an enlarged view

Fig. CIRCUIT SCHEMATICS (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. CONNECTOR TERMINAL IDENTIFICATION (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. DISCONNECTING THE CONNECTOR (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. FUSE BOX DETAILS (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. GENERAL SERVICE (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. GENERAL SERVICE(cont.) (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. GROUND DISTRIBUTION (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. HOW TO USE THIS MANUAL (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. HOW TO USE THIS MANUAL (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. HOW TO USE THIS MANUAL (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. INSPECTION (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. LIGHT SWITCH DETAILS (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. POWER DISTRIBUTION (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. REPLACEMENT OF TERMINALS (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. REPLACEMENT OF TERMINALS (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. SHIELDED BRAID WIRE (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. TEST EQUIPMENT (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. TEST EQUIPMENT (1998)Click image to see an enlarged view

Fig. THIN INSULATION WIRE (1998)

 
label.common.footer.alt.autozoneLogo